Tuesday, June 2, 2009

Takaful Ikhlas : Kenapa perlu memiliki takaful dalam kehidupan

Takaful Ikhlas :

Kenapa perlu memiliki takaful

dalam kehidupantakaful ikhlas

Menurut kajian yang dibuat oleh Life Insurance Malaysian Research Association (LIMRA), sepanjang hayat manusia, seseorang itu memerlukan sebanyak 7 polisi insuran / takaful. Ia meliputi aspek untuk perlindungan,kesihatan,pendidikan,pelaburan dan juga simpanan.

Penduduk Malaysia yang mempunyai perlindungan insurans / takaful hanya 25% daripada 26 juta rakyatnya (kebanyakan terdiri dari bukan Melayu). Berdasarkan fakta ini, kesedaran memiliki insuran/takaful masih lagi rendah khususnya dikalangan orang Melayu.Di Singapura sebanyak 100% yang memiliki polisi, secara purata 1 orang 1 polisi dan di Jepun sebanyak 150%, iaitu 1 orang memiliki lebih daripada satu polisi.

Bagi seorang muslim, ulama telah menhasilkan takaful sebagai alternative untuk insurans konvesional. Ini bagi mengelakkan unsur-unsur yang tidak halal dalam insurans. Syarikat Takaful Ikhlas adalah salah satu syarikat yang beroperasi menurut syariah Islam dan diawasi oleh badan syariah tersendiri.


“Gunakan 5 sebelum 5 perkara : Muda sebelum Tuan; Sihat sebelum Sakit; Kaya sebelum Miskin; Lapang sebelum Sempit; Hidup sebelum Mati”


Keperluan Kepada Pelan Takaful Ikhlas

“Seseorang itu menyertai pelan Takaful Keluarga bukan kerana beliau akan mati, tetapi untuk memastikan kehidupan orang yang disayangi dapat diteruskan”


Di Takaful Ikhlas, kami sentiasa mendengar dan memahami keperluan anda.
Ada masalah!! Perlu khidmat nasihat!!

Hubungi / sms ejen
kami Encik Hisham A Aziz di talian
016-948 3693
atau
email :
Takaful Ikhlas Sdn Bhd
al-Medina Agency (Unit 126)
Level 5, Wisma Sima Darby
Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur