Wednesday, April 8, 2009

Takaful Ikhlas Premier Investment Linked

Pelan Premier Investment-Linked

Takaful Ikhlas

Bayangkan kemungkinan memiliki kekayaan dengan sumbangan yang kecil sahaja setiap bulan

IKHLAS Premier Investment-Linked Takaful memberikan anda ketenangan fikiran dengan perlindungan kewangan yang seajarnya menerusi pelaburan didalam mana mana 3 dana pelaburan kami, iaitu Dana Pertumbuhan, Dana Seimbang serta Dana Pendapatan Tetap.

APAKAH MANFAAT YANG DITAWARKAN OLEH IKHLAS PREMIER INVESTMENT-LINKED TAKAFUL? 


1. Peluang untuk Meraih Pendapatan yang Lebih Lumayan
Dengan hanya RM100 sebulan, anda sedang mengorak langkah kea rah menjamin masa depan yang diingini dengan perlindungan kewangan yang diperlukan seandainya berlaku sebarang bencana yang boleh membawa kepada kematian ataupun TPD (Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh).
2. Faedah Kematian & Hilang Upaya Kematian Menyeluruh (TPD)*
Jika berlaku kematian atau TPD kepada peserta, 100% daripada Jumlah Perlindungan campur amaun terkumpul di dalam semua unit saham akan dibayar kepada peserta atau keluarga terdekat.
*Tertakluk kepada terma dan syarat
3. Peruntukan Lien
Seandainya berlaku kematian kepada peserta sebelum mencapai umur Lima (5) tahun (pada hari lahir berikutnya), dan tertakluk kepada terma dan syarat dedalam Sijil, Jumlah Perlindungan (SC) akan dibayar mengikut jadual berikut :

Umur Sewaktu Kematian Hari Lahir Berikutnya
Peratuusan SC yang Akan dibayar
1 Tahun
20%
2 Tahun
40%
3 Tahun
60%
4 Tahun
80%
5 Tahun dan keatas
100%
MENGAPA IKHLAS PREMIER INVESTMENT-LINKED TAKAFUL?
1.Pengeluaran Tunai
Amaun pengeluaran minimum ialah RM500*. Pengeluaran separa adalah tertakluk kepada baki minimum sebanyak RM3,000 didalam semua unit saham.
*Yuran pengeluaran akan dikenakan (maksimum RM50) untuk setiap urusniaga.
2.Penambahan Kadar Sumbangan
Sumbangan tambahan boleh dibuat pada hari pertama sijil berkuatkuasa, tertakluk kepada syarat berikut :
Amaun Minimum : RM500
Amaun Maksimum : 5 kali ganda sumbanagan tahunan untuk setiap tahun
3.Penamatan
Sijil Perakuan atau peserta mencapai umur 80 tahun pada hari lahir berikutnya ataupun apabila faedah bayaran kematian atau TPD dibuat.
4.Yuran Tukar Ganti (setiap tahun sijil perakuan)
Tukar ganti pertama : Percuma
Tukar ganti berikutnya : RM50 untuk setiap tukar ganti
5.Syarat dan Had Umur
Umur Penyertaan :
Pemilik Sijil Perakuan : 18-60 tahun, umur pada hari lahir berikutnya.
Peserta : 1-60 tahun, umur pada hari lahir berikutnya.
Had penyertaan :
Sumbangan Minimum Tahunan – RM1,200.
Sumbangan maksimum adalah tertakluk kepada keputusan penanggung jaminin.
Umur Tamat Tempoh Penyertaan :
Apabila peserta mencapai umur 80 tahun, hari lahir berikutnya.
Jumlah Perlindungan :
Jumlah Perlindungan Minimum -
5 x Sumbangan Tahunan (atau setara dengan RM6,000)
Jumlah Perlindungan Maksimum -
50 x Sumbangan Tahunan (tertakluk kepada keputusan pengunderaitan).
Jangan lupa hubungi perunding takaful anda :
Hisham Abdul Aziz
H/P : 016-948 3693
email : hisham_abdulaziz@yahoo.com


takaful ikhlas