Wednesday, April 8, 2009

Takaful Ikhlas Investment Linked-Capital

Pelan IKHLAS Capital Investment-Linked Takaful di Takaful Ikhlas

Kini, hanya dengan sekali caruman sahaja di Takaful Ikhlas, anda berpeluang mendapatkan pulangan yang lebih lumayan keatas pelaburan anda menerusi IKHLAS Capital Investment-Linked Takaful, iaitu sebuah pelan yang memberikan tambah nilai kepada modal serta perlindungan secara serentak. Terdapat tiga (3) jenis dana untuk pelaburan, yakni Dana Pertumbuhan, Dana Seimbang serta Dana Pendapatan Tetap.

APAKAH MANFAAT YANG DITAWARKAN OLEH IKHLAS CAPITAL INVESTMENT-LINKED TAKAFUL IKHLAS?

1.Pulangan & Perlindungan Tertinggi keatas Pelaburan Anda
Untuk sekali sahaja bermula dengan pelaburan RM5,000, anda sebenarnya telah mengorak langkah pertama kearah perancangan kewangan yang berhemat dengan perlindungan yang diperlukan sekiranya berlaku sebarang bencana yang membawa kepada kematian atau Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (TPD).

2.Faedah Kematian atau TPD*


Jika berlaku kematian atau TPD kepada peserta, 100% daripada Jumlah Perlindungan (bersamaan dengan 125% daripada caruman tunggal campur amaun tambah nilai tolak pengeluaran atau nilai dana terkumpul dalam semua dana saham, bergantung kepada yang mana lebih tinggi) akan dibayar kepada peserta ataupun keluarga terdekat.
*tertakluk kepada syarat
MENGAPA IKHLASCAPITAL INVESTMENT-LINKED TAKAFUL?
1.Pengeluaran Wang Tunai
Amaun pengeluaran minimum ialah RM500. Pengeluaran separa adalah tertakluk kepada baki minimum sebanyak RM3,000 dalam semua dana amanah. Caj untuk urus niaga pengeluaran adalah seperti berikut (tertakluk kepada caj maksimum sebanyak RM50 untuk setiap pengeluaran ).

Tahun
Caj Pengeluaran
1
2
3
Selepas itu
Caj
3%
2%
1%
0%

2.Penambahan Kadar Sumbangan
Sumbangan tambahan boleh dibuat pada hari pertama sijil berkuatkuasa, tertakluk kepada syarat berikut :
Amaun Minimum : RM500
Amaun Maksimum : 5 kali caruman tunggal untuk setiap tahun Penambahan sumbangan akan digunakan untuk membeli saham pelaburan tambahan dan/atau perlindungan tambahan.
3.Penamatan
Sijil Perakuan akan tamat setelah diserahkan atau apabila bayaran kematian atau TPD dibuat.
4.Yuran Tukar Ganti (setiap tahun sijil perakuan)
Tukar ganti pertama : Percuma
Tukar ganti berikutnya : RM50 untuk setiap tukar ganti
5.Syarat dan Had Umur
Umur Penyertaan : Pemilik Sijil
Perakuan : 18-60 tahun, umur pada hari lahir berikutnya.
Peserta : 1-60 tahun, umur pada hari lahir berikutnya.
Had penyertaan
Minimum - RM5,000
Maksimum - tertakluk kepada keputusan penaja jaminan gandaan RM500.
Tempoh Tamat Umur Penyertaan
Apabila peserta mencapai umur 80 tahun, umur pada hari lahir berikutnya
Jumlah Perlindungan
125% daripada caruman tunggal campur amaun tambah nilai tolak pengeluaran atau nilai dana terkumpul, bergantung kepada yang mana lebih tinggi.
Jangan lupa hubungi perunding takaful anda :
Hisham Abdul Aziz
H/P : 016-948 3693
email : hisham_abdulaziz@yahoo.com


takaful ikhlas