Friday, July 17, 2009

Insurans Hayat Ganti MRTA / MRTT (Bahagian 1)

Insurans Hayat Ganti MRTA / MRTT

(Bahagian 1)

takaful ikhlas
Skim pinjaman perumahan adalah pinjaman jangka masa panjang yang terdedah kepada risiko dan perlu dilindungi insurans bagi mengelakkan pinjaman atau waris daripada dibeban hutang sekiranya sesuatu berlaku kepada peminjam.

Selalunya pihak bank akan menasihatkan peminjam untuk membeli polisi insurans tempoh gadaian janji berkurangan (mortgage reducing term assurance – MRTA ) yang bertujuan melindungi kepentingan peminjam jika berlaku kematian atau hilang upaya.


Premium kepada polisi MRTA/MRTT dibayar secara premium tunggal dn kebanyakan daripada premium MRTA/MRTT dimasukan kedalam pinjaman perumahan. Namun, dari segi jangka panjang ini akan merugikan peminjam kerana pihak bank turut mengenakan faedah.


Pilihan program perlindungan insurans ini sebenarnya bergantung kepada peminjam dan pihak bank tidak berhak memaksa peminjam untuk membeli polisi MRTA/MRTT daripada mereka.


Jika peminjam merasakan polisi insurans yang ditawarkan oleh syarikat insurans lebih baik berbanding dari bank, mereka boleh mengambil program berkenaan dan kemudiannya membuat penyerahan hak mutlak kepada pihak bank.


...bersambung.


takaful ikhlas