Wednesday, July 1, 2009

Profil Korporat Takaful Ikhlas (Bahagian 2)

Profil Korporat Takaful Ikhlas

(Bahagian 2)

Takaful Ikhlas juga melaksanankan program berdasarkan sistem nilai bagi semua warga kerja untuk memastikan mereka terus mematuhi nilai teras syarikat.


Penggunaan teknologi dikaji dan diteliti terlebih dahulu. Hingga kini, Takaful Ikhlas telah membuat pelaburan yang besar dalam bidang ini sebagai menyokong falsafah kami untuk mewujudkan kecekapan dan kebersanan dalam memberi perkhidmatan kepada para peserta dan rakan kongsi perniagaan kami.


Selain daripada menggunakan teknologi terkini untuk memacu proses dibarisan hadapan dan dibelakang kami, serta menyepadukan kedua-duanya, Takaful Ikhlas juga merupakan antara syarikat yang pertama menggunakan Sistem e-Covernote yang menghubungkan Takaful Ikhlas dengan Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ. Selain itu, kami juga mempunyai satu Sistem Anggaraan Tuntutan Elektronik yang berupaya mempercepatkan proses penilaian tuntutan kenderaan bermotor. Takaful Ikhlas juga,turut melancarkan portal ejensi, I-POS yang membolehkan para ejen menyemak portfolio perniagaan mereka. Pada waktu yang sama kami telah menjadi perintis dalam memperkenalkan pembelian Takaful motor untuk pembelian baru serta pembaharuan yang digelar sebagai e-IKHLAS.


Dari sudut korporat, Syarikaat induk Takaful Ikhlas, MNRB Holdings berhad telah meningkatkan Modal berbayar kepada RM195 juta bagi memenuhi keperluan pihak berkuasa selain mengembangkan perniagaan Takaful Ikhlas dalam industri Takaful.


Memandang ke hadapan, prospek bagi dua tahun akan datang mejanjikan percapaian yang lebih baik bukan hanya kepada Syarikat, bahkan kepada para peserta dan rakan kongsi perniagaannya. Ini selaras dengan usaha Takaful Ikhlas untuk mengukuhkan lagi kedudukan dan memberi pulangan yang lebih baik kepada semua pemegang kepentingan syarikat.


Insya Allah, lebih banyak kejayaan akan dicapai. Matlamat syarikat adalan untuk menjadikan Takaful Ikhlas sebagai perkhidmatan perlindungan kewangan Islam pilihan dan tiada yang boleh menjadi batu penghalang dalam kami memenuhi hasrat ini.