Wednesday, July 1, 2009

Profil Korporat Takaful Ikhlas (Bahagian 1)

Profil Korporat Takaful Ikhlas

(Bahagian 1)

Dalam tempoh lima tahun operasi kami, Takaful Ikhlas telah mengukuhkan kehadirannya dalam penyediaan perkhidmatan perlindungan kewangan Islam. Kini reputasi Takaful Ikhlas dalam pasaran sebagai satu ‘jenama’ dinamik begitu dikenali ramai.


Hingga kini, lebih daripada 1,000,000 individu dan syarikat telah meletakkan kepercayaan mereka kepada Takaful Ikhlas dan menjadi pemegang polisi (peserta).


Komitmen dan pegangan Takaful Ikhlas kepada nilai-nilai yang amat kami hargai, bersama-sama dengan penggunaan teknologi yang bersesuaian dengan perjalanan perniagaan, telah membina nama baik Takaful Ikhlas atas pendekatan dan penyediaan perkhidmatan yang beretika.


Portfolio Takaful Ikhlas meliputi rangkaian Pelan Takaful Keluarga, Kumpulan dan Am serta rider-rider untuk individu dan usahaniaga komersial. Banyak lagi produk dan perkhidmatan yang sedang kami rancangkan untuk jangkamasa yang terdekat. Saluran pengedaran/perkhidmatan Takaful khlas yang terdiri daripada lebih 5,000 orang ejen, broker, institusi kewangan pemegang francais kenderaan bermotor, koperasi dan organasi-organasi Islam.


Dalam tempoh lima tahun, Takaful khlas telah mewujudkan rangkaian ejensi yang luas dengan kehadiran kami disemua pusat Bandar utama serta beberapa Bandar kecil, di Malaysia Barat dan Timur. Piawaian etika tinggi yang telah kami tetapkan untuk warga kerja dan rakan kongsi perniagaan boleh dilihat menerusi tindak balas kami yang pantas terhadap para pelanggan dan reputasi kami dalam perkhidmatan tuntutan yang adil dan cepat. Takaful Ikhlas tidak mempunyai sebarang pembayaran tuntutan “tertunggak” dengan kelulusan diproses dalam masa 24 jam bagi kebanyakan kes.


Selari dengan komitmen Takaful Ikhlas mencapai kecemelangan, kami telah menyediakan satu sistem pengurusan prestasi yang berdasarkan kepada meritokrasi untuk warga kerja kami. Takaful Ikhlas turut mendapatkan khidmat perunding untuk menjalankan kajian daya kecekapan yang menyeluruh untuk semua warga kerja bagi mempertingkat kebolehan mereka.