Wednesday, July 1, 2009

Syarikat Induk Takaful Ikhlas

Pendekatan Perniagaan 

Takaful Ikhlas


Di Takaful Ikhlas, kami mengurus, dan mengendalikan perniagaan kami selaran dengan prinsip-prinsip Syariah. Takaful Ikhlas komited sepenuhnya bagi memastikan keadilan dan kesaksamaan dilaksanakan dalam semua urusan kami. Oleh itu, semua hal operasi,urusan pelaburan, pengurusan dan pemasaran perniagaan Takaful Ikhlas dikawalsetia oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah yang diketuai oleh Dato’ Mohd Mokhtar Shafii, Ahli Majlis Fatwa Selangor.


Takaful Ikhlas komited dalam membantu para pelanggan secara cekap dan berkesan khususnsya apabila melibatkan soal tuntutan dan pampas an. Ini adalah keran Takaful Ikhlas ingin menyakinkan mereka bahawa usaha syarikat Takaful Ikhlas untuk memberi “ketenangan fikian” bukan sekadar slogan semata-mata, tetapi satu reality. Apa yang lebih penting, ialah syarikat Takaful Ikhlas adalah IKHLAS

Syarikat Induk Takaful Ikhlas

Diperbadankan pada tahun 1972, MNRB Holdings Berhad (MNRB) merupakan sebuah syarikat pegangan pelaburan yang mempunyai anak-anak syarikat terlibat dalam perniagaan reinsurans dan insurans. MNRB yang disenaraikan dipapan utama Bursa Malaysia Secirities Berhad telah mencatat perolehan sebanyak RM978.6 juta pada tahun kewangan berakhir 31 Mac 2008.


Dana pemegang saham MNRB telah meningkat kepada RM893.9 juta pada tempoh yang sama dengan jumlah asset bernilai lebih RM2.6 billlion. Permodalan Nasioanl Berhad (PNB) dan Skim Amanah Saham Bumiputra dibawah naungan PNB merupakan pemegang saham terbesar MNRB.


takaful ikhlas