Wednesday, July 1, 2009

Model Takaful Ikhlas

Model Takaful Ikhlas

Sejajar dengan perkembangan perkhidmatan perlindungan kewangan Islam di peringkat antarabangsa dan tempatan. Takaful Ikhlas telah memilih kontrak Wakalah sebagai model dalam membentuk asas operasi kami. Wakalah adalah sau bentuk perhubungan perwakilan di antara Takaful Ikhlas dan seseorang peserta (Prinsipal/Pelanggan). Takaful Ikhlas mengguna pakai kontrak berikut sebagai garis panduan perniagaan kami :Kontrak Tabarru’ dimana peserta bersetuju mendermakan peratusan yang telah ditentukan daripada sumbangan kepada dana untuk membantu peserta lain.

Kontrak Wakalah dimana peserta membenarkan Takaful Ikhlas untuk menguruskan hal ehwal dana bagi pihal beliau.


Model Takaful Ikhlas membolekan penggunaaan perantara sebagai satu kaedah untuk memenuhi keperluan pelanggan, pembayaran lebihan dan keuntungan dengan lebih baik, dimana sesuai, kepada para peserta dan pengiraan keuntungan yang dikongsi secara bulanan.

takaful ikhlas