Saturday, July 25, 2009

Wang insurans tidak ikut syarak bukan harta pusaka (Bahagian 1)

Wang insurans tidak ikut syarak 

bukan harta pusaka

(Bahagian 1)

Soalan :


Anak lelaki saya sudah meninggal dan meninggalkan saya, ibunya, seorang isteri serta dua anak perempuan. Saya sudah mendapatkan Surat Pentadbir Kuasa bagi mentadbir harta arwah. Baru-baru ini, pihak insurans mengeluarkan wang insurans nyawa secara berkelompok arwah kepada balunya.


Dalam surat itu, beliau diamanahkan sebagai wasi dan hendaklah membahagikan wang berkenaan mengikut hokum faraid. Arwah tiada meletakkan penama untuk insurans itu. Namun, sehingga kini balu arwah tidak membahagikan wang berkenaan mengikut faraid atau menyimpan ditabung amanah untuk cucu saya walaupun dinasihatkan berkali-kali.Alasannya ialah wang insurans itu adalah insurans konvensional dan bukan secara Islam, jadi tidak perlu dibahagikan mengikut faraid. Apakah hak saya dan waris lain khasnya cucu terhadap wang insurans nyawa itu sama ada ia secara konvensional mahupun Islam.Jawapan :


Isu dalam kes ini ialah sama ada wang pampas an insurans nyawa boleh dianggap sebagai harta pusaka atau sebaliknya kerana seseorang yang mengambil insurans nyawa sama ada melalui syarikat insurans konvensional atau secara Islam, beliau akan mencarum sejumlah wang tertentu setiap bulan.

Menurut Akta Insurans, insurans nyawa yang diambil pencarum terbahagi kepada dua jenis iaitu insurans nyawa yang dilantik penama dan insurans penama yang tidak dilantik penama. Pampasan insurans nyawa yang tidak dilantik penama adalah menjadi harta pusaka dan hendaklah dibahagikan kepada waris mengikut hukum faraid.


Bagi pampasan insurans nyawa dilantik penama, ada dua keputusan mahkamah yang berbeza dimana dalam kes Re : Man Minhat (1965) 2 MLJ 1 yang diikuti oleh kes Re : Bahadun Hassan (1974) 1 MLJ 4, mahkamah memutuskan pampas an insurans nyawa menjadi hak penama.


Namun, dalam kes Re : Ismail Rentah (1939) FMSLR 230 dan (1940) MLJ 98, Mahkamah Tinggi memutuskan sebaliknya dimana fakta kes lebis kurang sama dengan kes Re : Man Minhat, penama adalah isteri simati.


Mahkamah memutuskan bahawa undang-undang Islam adalah sebahagian undang-undang awam negeri. Dibawah undang-undang Islam, mengikut kajian mahkamah seseorang boleh membuat hibah harta yang tertentu ketika hayatnya.

Hibah yang diberi dalam marad almawt dianggap sebagai pemberian melalui wasiat, pemberian kepada seorang waris (isteri) adalah tidak sah melainkan waris lain bersetuju.

Surat penama tidak boleh dianggap sebagai hibah masa hidup keranatiada pindah milik kepada orang yang menerima.


......bersambung