Saturday, July 25, 2009

Wang insurans tidak ikut syarak bukan harta pusaka (Bahagian 2)

Wang insurans tidak ikut syarak 

bukan harta pusaka

(Bahagian 2)

Oleh itu, mengikut undang-undang Islam, jumlah wang itu terpulang untuk dibahagikan kepada semua waris dan bukan menjadi milik isteri sebagai penama.


Hukum berkaitan penama sudah difatwakan pada 1973 dimana penama KWSP, Wang Simpanan Pejabat Pos, bank, insurans dan syarikat kerjasam adalah sebagai orang yang melaksanakan wasiat simati untuk dibahagikan kepada orang yang berhak menurut pembahagian faraid.


Penama adalah orang yang diberi kuasa untuk mengeluarkan wang simati dengan mudah dan segera tanpa perlu melalui proses pembahagaian harta pusaka mengikut undang undang pembahagian harta pusaka.


Namun, penama bukanlah pemilik wang itu kerana penama hanyalah bertindak sebagai wasi atau pemegang amanah. Selepas mengeluarkan wang, penama hendaklah membahagikannya kepada waris mengikut faraid.


Dalam kes tuan, laporan polis boleh dibuat berkaitan tindakan balu arwah pecah amanah sebagai wasi pampas an insurans seperti dinyatakan dalam surat syarikat insurans kepadanya. Tuan juga boleh menfailkan kes ini diMahkamah Sivil bagi tuntutan itu.


Namun, rujukan harus dibuat kepada fatwa berkaitan penggunaan wang insurans nyawa itu. Pada 1979, Kesatuan Ulama Fiqh Dunia yang bersidang di Makkah, majoritinya memutuskan insurans jenis perniagaan sama ada keatas barang perniagaan, nyawa dan lain-lain daripada jenis harta adalah haram.


Pada 1985, majority ulama sedunia mengharuskan insurans jenis kerjasama iaitu insurans termasuk dalam jenis kontrak sumbangan ikhlas yang diikat untuk mencapai matlamat bantu membantu antara individu masyarakat yang menghadapi musibah dan demi mengurangkan bebanan ditanggung berdasarkan syarat ditetapkan oleh syarak.


Fatwa Negeri Selangor Darul Ehsan memutuskan hukum memakan wang daripada wang insuran nyawa bagi syarikat insurans yang mengamalkan kegiatan bertentangan dengan hukum syarak adalah haram.


Maka, tuan perlu meneliti sama ada syarikat insurans arwah menjalankan kegiatan yang menurut hukum syarak atau tidak sebelum membelanjakan wang pampasan itu.


Jika syarikat berkenaan tidak menjalankan kegiatan mengikut hukum syarak, wang daripada insurans selepas pencarum meninggal dunia adalah tidak menjadi harta pusaka.


Hanya wang pendahaluan atau wang yang dibayar setiap bulan oleh simati saja menjadi harta pusaka dan perlu dibahagikan mengikut faraid.


Berbincanglah secara baik dengan balu arwah serta dapatkan khidmat guaman yang meliputi undang-undang sivil dan hokum syarak supaya pembahagian dan penggunaan wang insurans itu menurut hokum syarak.Dipetik dari : Berita Harian 12 June 2008


Jawapan disediakan :

Exco Persatuan Peguam Syarie Malaysia